BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kalotaszegi ref. egyházmegye, az ev. egyházmegyéből valószínűleg testületileg állott át a helvét irányhoz, ám az antitrinitarizmus szakadást idézett elő, amiből folyó meggyengülése körülbelül már az ezerötszázhetvenes években maga után vonta, hogy egyesült a hasonló helyzetben levő →kolozsival, amiből a →kolozs-kalotai keletkezett. Az egyházkerületnek új beosztása folytán azonban 1903-ban újraéledt a kolozs-kalotainak 32, a →désinek 2 egyházából, ami azóta összesen 37-re szaporodott. →Esperesei azóta: Dézsi Gyula gyulai l. 1903–1910, Bíró András nádasdaróc–bogárteleki l. 1910–1916. Csürös József váralmási l. 1916–1926. Bokor Márton bánffyhunyadi l. 1926–1936, Daróczi Ferenc magyarvistai l. 1937-től.