BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Ütő Lajos (Küküllődomb, 1885. aug. 25. – ?, ?) unit. lelkész. Küküllődombon, valamint Sepsiszentgyörgyön, Tordán és Kolozsvárt végezte iskoláit. Ezután 1908-ban →káplán lett Tordán, 1910-ben lelkész szülőfalujában, 1924-ben pedig Székelykeresztúron, hol →esperesi hivatalt is viselt. – Szerkesztője volt az „Egyháztársadalom” és az Unit. Egyház” c. lapnak. – Külön megjelent művei közül „Az Úr így akarta” és „Ézsau és Jákób” címűek regények. Ezeken kívül a következőket írta: Imakönyv bevonult katonák részére. (Kolozsvár, 1914.) „Erős várunk nékünk az Isten” (Imakönyv). (Uo. 1914.) Bölcső mellett. (Uo. 1925.) Megnyilatkozásunk helye (Úrvacsorai beszédek). (Uo. 1926.) Myrtusok között (Esketési beszédek). (Székelykeresztúr, 1927.) Nébó hegyén (Temetési beszédek). (Uo. 1936.)