BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Ürmösi Kálmán (Korond, 1847. – Kolozsvár, 1923.) unit. lelkész, az előbbinek atyja. Kolozsvárt tanult, hol 1871-ben segédpap lett, majd 1872-től Tarcsafalván, 1878-tól Alsósiménfalván, 1882-től Szentgericén lelkészkedett. A →marosi egyházmegye 1912-ben →esperesének választotta, de már 1913-ban lemondott s 1914-ben lelkészi állásáról is nyugalomba lépett. Kolozsvárra költözött. – Sok dolgozata jelent meg a →Ker. Magvetőben és az →Unit. Közlönyben, melyek közül a nagyobbak, valamint önállóan kiadott művei a következők: Beköszöntő prédikáció Alsósiménfalván. (Székelyudvarhely, 1878.) Fenntartható-e a nyári tanítás jelenlegi alakjában? (Ker. Magvető, 1887.) A vallástanítás reformja a nép- és vasárnapi iskolákban. (Kolozsvár, 1887.) Téves nézetek az unitárismus felől és vádak az unitáriusok ellen. (Uo. 1890.) A szentgericei unit. eklézsia (Ker. Magvető, 1894.). Kelemen Albert (Uo. 1912.)