BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Ürmösi József (Alsósiménfalva, 1879. – ?, ?) unit. lelkész. Tanult Kolozsvárt 1903-ig, amikor lelkész lett Polgárdiban. Innen 1904-ben Homoródszentpálra választották meg, majd 1930-ban püspöki titkárnak ment Kolozsvárra, hol 1924-ben teol. magántanári képesítést szerzett. – Művei: Nyári vasárnapi tanítások (2 f.). (Kolozsvár, 1906. és 1909.) A socialismus és a vallás. (Budapest, 1914.) A lelkipásztori gondozás és a gazdasági socialis kérdés. (Uo. 1916.) A tartós béke munkálása és a lelkészi hivatás. (Uo. 1918.) A nő mai hivatása. (Uo. 1918.) Igehirdetésünk kívánalmai. (Kolozsvár, 1924.) Gyakorlati prédikációtan. (Uo. 1924.) A gyakorlati theologia főbb irányelvei. (Székelyudvarhely, 1929.) Egyik szerkesztője volt az „Unit. Szószék” c. vállalatnak.