BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Ozorai Imre (Ozora, ? – ?, ?) az első magyar reformátorok egyike. Róm. kat. papnak készült, de a reformáció híve lett. Midőn a krakkói egyetemről, melyre az 1530-i nyári félévben, és a wittenbergiről, melyre 1530 októbere és 1531 áprilisa között iratkozott be, visszatért, azonnal a protestantizmus érdekében kezdett működni, s mint békési lelkész, Békés, Bihar és Zaránd vármegyék egymással szomszédos vidékein buzgón hirdette Luther tanait. Reformált a →Drágffy Gáspár pártfogása alatt is. Irói téren is fellépett „De Christo et ejus ecclesia, item de Antichristo ejusque ecclesia” (Krakkó, 1535.) c. magyar nyelvű művével, melynek már 1546-ban új kiadása jelent meg ugyanott.

Irodalom: Révész Imre: Krisztus és Antikrisztus (1928.).