BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Széchenyi György (Szécsény, 1592. – Pozsony, 1695. febr. 18.) róm. kat. érsek. Tanulmányai végeztével 1631-ben pappá szentelték, s már a következő évben esztergomi kanonok lett, míg 1643-ban csanádi, 1644-ben pécsi, 1648-ban veszprémi, 1658-ban győri püspökké, 1668-ban kalocsai, 1685-ben pedig esztergomi érsekké neveztetett ki. – Páratlan bőkezűségű adakozásairól nevezetes, valamint arról, hogy az erdélyi fejedelmi ház ellen írt „Nova Transsylvanica” (1642.) c. gúnyirat szerzőjéül hivatalosan őt nevezte meg a bécsi udvar, noha aligha tehetett többet a sajtó alá rendezésénél.

Irodalom: Podhradszky József: Sz. Gy. életrajza (Új Magyar Múzeum, VII. évf. I. k.), Illésy János: Nova Transylvanica. Talio (MKSz 1891.).