BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szarvasi ev. egyház, az 1722-ben oda telepített szlovákokból alakult, kik még abban az évben papot választottak és templomot építettek, amely helyett azonban már hét év múlva új kellett. 1759-ben már harmadik, 1788-ban negyedik templomukat építették az előbb mindig csakhamar használhatatlanná vált templomok helyett. Ez a negyedik többszöri javítás után jelenleg is fennáll s rajta kívül még egyet 1896-ban adtak át a közhasználatnak. Eleinte egy lelkésze volt az egyháznak, míg 1769 óta kettő, 1896 óta pedig három működik. A kezdetben szintén egy tanítói állás pár évtized múlva kettőre, 1840-ben hétre, 1872-ben huszonkettőre szaporodott, s még azután is szaporodott a népesség gyarapodásához képest. A →békési, illetőleg az újabban ebből alakult három →egyházmegye által 1802 óta fenntartott gimnáziumot 1834-ben ide helyezték át Mezőberényből, s ez is fokozatosan fejlődött. Az eleinte három tanárból 1845-ben öt, 1856-ban tizenkettő lett, de ezek látták el az 1860-ban alapított tanítóképezdét is jóideig. Az egyház népessége az 1722-i 300 lélekről 1900 tájáig 22 ezerre növekedett.

Irodalom: Benka Gyula: A szarvasi ev. főgimnázium története (1896.), Uő: Adatok a szarvasi ág. h. ev. főgimnázium százéves történetéhez (Értesítő, 1901.), Placsko István: A szarvasi főgimnázium vázlatos története (1852.).