BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Nagyszebeni ev. káptalan, az →erdélyi kerületben, kezdettől létezett, mégpedig kettő, az egyik a →sinki és →újegyházi surrogatiákból állván, melyek nem sok idő elteltével mint ilyenek tartoztak az egyedül maradt, tulajdonképpen való nagyszebeni káptalanhoz, ameddig önálló káptalanokká nem váltak maguk is. Előbb egy-, később kétévenként választotta →dékánját.