BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Garzó Gyula (Kecskemét, 1839. máj. 23. – ?Gyoma, 1908. aug. 14.) ref. lelkész. Kecskeméten kezdte tanulmányait. A gimnáziumot Nagykőrösön és Sopronban végezte, a teológiát Sopronban és Pesten hallgatta, majd nevelősködés után 1861 decemberében losonci →káplán és segédtanár, 1863 áprilisában nagymarosi helyettes lelkész, négy hónap múlva pesti káplán, ez év végén gyönki tanár, 1871-ben gyomai lelkész lett. A →budapesti első zsinatnak pót-, a másodiknak rendes tagja volt. – Magvas cikkei jelentek meg az egyházi lapokban, beszédei egyes folyóiratokban. Szerkesztette a Gyakorlati Bibliamagyarázatokat (1881–1897.), melybe a Királyok I. könyvét, a Prédikátor könyvét, Abdiás és Haggeus próféciáit, a Cselekedetek könyvét, és Júdás levelét maga dolgozta ki. Egyéb egyházi érdekű dolgozatai: Emlékirat a gyomai ref. templomtér ügyében (Név n.). (Békéscsaba, 1879.) Péter és Pál földművesek beszélgetése a nazarénusok szerencsétlen tévelygései felett (Álnévvel, Uo. 1880.) A nazarénismussal vívott gyomai harc (P. E. I. L, 1882.). Felelete Kovács István… röpiratára (A halotthamvasztás ellen), (Mezőtúr, 1894.) – továbbá ama prédikációi és agendái, melyeket a makói, szegedi, nagybecskereki, gyulavári és nagykikindai templomok, meg az irsai ev. egyház orgonája felavatásán, valamint Szabó János síremlék-leleplezési ünnepélyén tartott.

Irodalom: Dombi Lajos: G. Gy. emlékezete (1912.).