BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Módis László (Szatmárnémeti, 1903. *dec. 9. – *Debrecen, 1972. ápr. 14.) ref. vallású könyvtárnok. Szatmárnémetiben végezte a gimnázium egy részét, de Szegeden fejezte be. Teológiát 1924-től 1928-ig a debreceni egyetemen hallgatott, 1929 elejétől ószövetségi tárgyakat adott elő a losonci teol. szemináriumban 1936-ig, közben →káplánkodva is több helyen, míg 1935-től vallásoktató lelkész volt Debrecenben. 1945-től előbb a közoktatásügyi minisztériumban, azután a debreceni egyetemi könyvtárban kapott alkalmazást. – Négy félévet töltött a bécsi és budapesti egyetemen. 1932-ben teol. doktorságot szerzett Debrecenben. – Művei: Zakariás próféta és könyve. (Debrecen, 1932.) Rövid bibliai héber nyelvtan. (Uo. 1933.) Jegyzetek a biblia első fejezetéhez (Theol. Szle, 1936.). Haggeus próféta és könyve. (Uo. 1940.) Számos cikke jelent meg különböző egyházi lapokban.