BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Moczkovcsák Károly Henrik (Bazin, 1835. jan. 24. – Nagybecskerek, 1870. dec. 15.) ev. lelkész, az előbbinek bátyja. Tanulmányait Bazinban, Pozsonyban és egyévi nevelősködés után 1858-tól Göttingenben végezte. Hazajőve, 1859-ben miskolci →káplán, 1860-ban somorjai helyettes, ez évi szeptemberben nagybányai rendes lelkész lett. Innen 1863-ban Nagybecskerekre ment. – Számos cikke jelent meg a P. E. I. L.-ben. – Művei: Egyházi beszéd nagybecskereki beiktatásakor. (Nagybecskerek, 1863.) Az elutasítandó Utasítások (A Hamaliár-féle Utasítások ellen). (Uo. 1864.) Hitéletünk hiányai. (Pest, 1866.) Luther Márton élete (ford.). (Uo. 1868.) (Új kiad. 1880.) Melanchthon Fülöp élete (ford.). (Uo. 1868.) Németre fordította →Simkó Gusztávnak „Vallásügyi tárgyalások…” c. művét (1868.).