BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Moczkovcsák János Tivadar (Bazin. 1846. aug. 29. – Besztercebánya, 1897. ápr. 11.) ev. esperes. Tanulmányait Pozsonyban és Heidelbergben végezte. Miután Mezőberényben →káplánkodott, 1872-ben Nagybecskereken lelkész lett. Innen 1875-ben Besztercebányára ment hasonló hivatalba, ahol 1880 szeptemberében →esperesnek választotta a →zólyomi egyházmegye. – vei: Egyházi beszéd Nagybecskerekre beiktatásakor. (Nagybecskerek. 1872.) Jelentése a zsinati előmunkálatok megítélésére kiküldött bánáti esperességi bizottmánynak (Abaffy L. után szlovákból ford.) (Uo. 1872.) Predigt… bei Gelegenheit der Jahresversammlung der Banater ev. Hilfsanstalt… (Uo. 1873.) Deák Ferenc emléke (Gyászbeszéd). (Besztercebánya, 1876.) Konfirmációi vezérfonal (szlovákul). (Uo. 1877.) (III. kiad. 1885.).