BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Késmárki colloquium, 1595. dec. 5-én és folytatólag 1596. jan. 29-én a Thököly Sebestyén késmárki várában folyt le. A jelenvoltak közül egyfelől a lutheránus →Stansith Horváth Gergely és →Grawer Albert másfelől a helvét irányú →Ambrosius Lam Sebestyén vett benne kiváló részt. Természetes, hogy eredményre nem vezetett a vita, de ez adott alkalmat Ambrosiusnak is, Grawernek is erről szóló munkáik megírására.