BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Klesch Kristóf Dániel (Sopron, 1658. – ?, ?) ev. lelkész, K. Dániel fia. Tanult 1671-ben Wittenbergben, 1674-ben Danzigban. 1676-tól a jenai egyetemen, itt jogot is. Visszatérve hazájába, Nemescsón lett lelkész. de hogy mikor és meddig volt ott, azt nem tudjuk. – Művei: Wahrhafte Beschreibung… der unschuldigen Gefängniss M. Daniel Kleschens… (Danzig, 1674.) De jure peregrinantium. (Jena. 1680.) Kleine Katechismus… 1734. (?) közrebocsátotta 1671-ben →Pilcius Gáspárnak Dobsina 1584-i pusztulásáról írt munkáját. Üdvözlő verset írt atyjához (1676. kettőt), →Gassitius Györgyhöz (1676.). Michaelis Pálhoz (1678.), Sartorius János Frigyeshez (1679.) és →Palumbini Mátéhoz (1679.).

Megkülönböztetendő tőle Klesch Dániel Kristóf, a →Klesch Kristóf fia.