BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Rannicher Jakab (Nagyszeben, 1823. nov. 7. – Bp. 1875. nov. 8.) ev. vallású osztálytanácsos. Nagyszebenben végezte a gimnáziumot és jogot. 1850-ben hivatalba lépett Bécsben, ahonnan 1856-ban Nagyszebenbe került helytartósági titkárnak. 1861-ben az ev. →főconsistorium titkárának választatott. Azután részt vett a nagyszebeni (1863–64.), kolozsvári (1865.), majd a pesti országgyűlésen, mint képviselő. 1867-ben egyszersmind osztálytanácsos lett a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban. – Egyházi érdekű művei: Die neue Verfassung der ev. Landeskirche A. B. in Siebenbürgen (2 k.). (Nagyszeben, 1856–57.) Handbuch des ev. Kirchenrechts mit besonderer Rücksicht auf die ev. Landeskirche A. B. in Siebenbürgen (I. k.). (Uo. 1859.) Joh. Karl. Schuller. (Uo. 1865.)