BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Huszti Szabó István (Huszt, 1671. – ?, ?) ref. vallású orvos. Kolozsvárt tanult, honnan 1692-ben külföldre menvén, először Oderafrankfurtban, ez évi augusztustól Franekerben, 1693-ban Leidenben, még ez évben Londonban és Oxfordban, 1694-ben Lipcsében, 1695-ben Halléban készült az orvosi pályára. Ez utóbbinak egyetemén 1695. aug. 25-én orvosdoktorrá avatták, mire visszajött hazájába, és előbb II. Apafi Mihályné Bethlen Katának volt udvari orvosa, majd 1696-ban Debrecenbe költözött, hol 1699-ben városi főorvos, 1700 májusában pedig egyszersmind a bölcsészet tanára lett. Máramaros megye orvosi állását foglalván el, 1704-ben megvált tanári hivatalától. Halálának ideje ismeretlen. – Egyházi vonatkozású művei:… Existentia Dei ex existentia nostri… deducitur (2 r.). (Leiden, 1693.) Keresztyéni jóságos cselekedetekkel teljes paradicsomkertecske (Arnd után ford.). (Kolozsvár, 1698.) (Újra kiadta →Bél Mátyás 1724.) Oratio inauguralis exhibens speciem… veri ac legitimi medici philosophi… (Debrecen, 1700.) Pauculae et generalissimae positiones philosophicae. (Uo. 1700.) Az égre kézen fogva vezető kalauz (Bona János után németből). (Uo, 1705.)