BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Huszti György (Huszt, 1710. – ?Kolozsvár, 1767 nyara) ref. tanár. Kolozsvárt tanult, hol 1724. máj. 15-én lépett a felsőbb osztályok elsőjébe. Miután 1733 nyarától 1734 tavaszáig →seniorságot viselt, 1734-ben külföldre ment és előbb a franekeri, 1735. júl. 2-án a leideni egyetemre iratkozott be. Innen 1738-ban visszatérve, 1741-ben tanár lett Kolozsvárt. 1767 májusában nyugalomba lépett s még azon a nyáron meghalt. – Művei: De lingvae hebraeae synonymis ex origine illustrandis. (Leiden, 1738.) Sacerdos mysticus… (Gyászbeszéd →Baczoni Ince Máté felett). (Kolozsvár, 1742.) Halotti oratio… gr. →Teleki Mihály… felett. (Uo. 1749.) Acus magnetica… (Magyar gyászbeszéd →Deáki Filep József felett, 1748.). (Uo. 1752.) Koporsóban égő szövétneke… (Gyászbeszéd br. Kemény Simonné br. Wesselényi Polixena felett). (Uo. 1765.) Respondens volt a „Disputatio ad origines hebraeas” (1737.) tárgyalásán. Üdvözlő verset írt →Borosnyai Nagy Zsigmondhoz (görögül, 1735.), gyászverset id. →Verestói Györgyről (1765.).

Irodalom: Török István: A kolozsvári ev. ref. kollégium története (1905.).