BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szikszai Hellopoeus János (?, ? Tállya, 1623. aug. – 1624. nov. között.) ref. lelkész, valószínűleg fia az előbbinek. Itthoni tanulmányai befejeztével a külföldet is fölkereste, s 1594. márc. 23-án Wittenbergben iratkozott be egyetemi hallgatónak. Hazájába visszajőve, előbb ismeretlen helyen, 1599-től Tarcalon, körülbelül 1605-től Tállyán lelkészkedett. – Műve: Magyar gyászbeszéd Bethlen Gáborné Károlyi Zsuzsánna felett (Az „Exequiarum caeremonialium… libelli duo” c. gyűjteményben). (Gyulafehérvár, 1624.)