BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szikszai Hellopoeus Bálint (Szikszó, ? – Debrecen. 1575. márc. 3.) ref. lelkész. Szikszón tanult egy ideig. Hazai iskolázása után külföldre ment. hol először 1562. jan. 12-én a wittenbergi egyetemre iratkozott be, s 1566 elejétől augusztusig →seniora volt a magyar tanulók →coetusának. Még ez évi okt. 12-én Genevában lépett az egyetemi hallgatók sorába, ahonnan 1567 tavaszán tért vissza hazájába. Ekkor →rektor lett Egerben, hol 1568-ban lelkésszé választották. 1573 elején Debrecenben foglalta el a →Melius papi állását. Művei: Katechismus. Hely n. (1573 előtt). Az egri ker. anyaszentegyháznak… tanulságára írattatott rövid katechismus. (Debrecen, 1574.) Az mi keresztyéni hitünknek és vallásunknak három fő articulusáról. (Uo. 1574.) De sacramentis in genere… (Beza Tódor előszavával). (Geneva, 1585.) Írt még egy „Tractatus contra antitrinitarios”-t is, amelyet Wittenbergbe küldött kiadás végett, azonban nem jelent meg. Volt egy „tractatus”-a az úrvacsoráról is (1571. okt. 29.) Zrínyi Miklóst, a szigetvári hőst dicsőítő verse ki van nyomtatva.