BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Bécsi tanácskozás, a magyar prot. egyházak ügyeit rendező s az eredetileg még 1850-ben készült, illetőleg akkor abból átdolgozott törvénytervezet előleges megbeszélésére 1855. máj. 17-re gyűlt össze a Thun Leo miniszter meghívására. Részt vettek benne: ev. részről Toperczer János Lajos tiszai adminisztrátor, →Osztroluczky Mihály nógrádi esperes, →Kuzmány Károly bécsi teol. tanár, →Pálfy József soproni és Kanya Pál pesti tanár, ref. részről →Szoboszlai Pap István tiszántúli püspök, →Ferenczy József abaúji esperes, →Török Pál pesti esperes és →Szeremlei Gábor bécsi teol. tanár. Az eléjük terjesztett „Entwurf zu einem Gesetzen…” pontjait huszonkét ülésben tárgyalták le, melyek közül az elsőt máj. 21-én, az utolsót jún. 18-án tartották. Noha igyekeztek az összest átidomítani az autonómia szelleméhez, mindamellett az egyházkerületekhez a következő évben beküldött javaslat jobban ragaszkodott az eredeti, consistorialis alapú elgondolásokhoz, semhogy megnyerhette volna az érdekelt egyházkerületek tetszését. Ekkori hozzászólásaik sem sok eredményt értek el, minek folytán aztán a törvény végleges szövegét tartalmazó →pátens egy olyan küzdelmet idézett fel, mely végül a bécsi kormány egész idevágó cselekvésének bukását vonta maga után.

Irodalom: Tóth Sámuel: Bécsi tanácskozás a m.o-i prot. egyház szervezete ügyében (1894.)