BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Karácson Ottilia (Székelykeresztúr, ?1871. febr. 17. – ?, 1956. júl. 4.) ref. tanár. 1889-ben Kolozsvárt elemi, 1892-ben Budapesten polgári iskolai tanítónői oklevelet szerezvén, Debrecenben felsőbb leányiskolai tanár, majd 1909-ben igazgató lett, végül a leánygimnáziumban és a Dóczy-intézet internátusában volt igazgató. Férje 1903-tól 1930-ig Koncz Aurél volt. Kiváló érdemeket szerzett intézetének nagyarányúvá kifejlesztésében. 1936-ban nyugalomba lépett. – Irodalmi működése a tanügy terén mozgott, kivált a ref. leányoktatás emelését tartva szem előtt.