BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Romániai óhitű ref. egyház, 1928-ban vált ki a hivatalos ref. egyházból. Nagyváradról indult ki dr. →Gyenge János volt nagyzeréndi lelkésznek, ekkor a nagyváradi egyik parochiális kör helyettes lelkészének a vezetése mellett egyházigazgatási ellentétek alapján „Romániai magyar presbyterianus egyház” név alatt megnyervén az állami elismerést, rövid idő alatt olyan elterjedést vett, hogy két lelkészre lett szüksége. Miután a magyaron kívüli ref. egyházak tiszta zsinatpresbyteri alkotmányával szervezkedő egyház 1930-ban felvette újabb nevét, erre csakhamar megegyezett az elhagyott törzsegyházzal s 1931-ben visszatért belé, amikor is a korábban lelkészi oklevelétől megfosztott Gyenge János perújítás útján visszakapta azt és csupán nagyváradi állásától való elmozdíttatása tartatott fenn.

Irodalom: Gyenge János és Pálffy István: A tiszta szervezetű romániai magyar presbyterianus egyház megalakulása és életharca (1928.), Szimonidesz Lajos: Hogyan keletkezik máról holnapra új egyház? (1928.).