BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Romániai ref. egyházkerület, az →erdélyiből 199, a →királyhágómellékiből 47, Romániában 9 egyházat foglalt magában, s rövid fennállása alatt (1940–1944.) püspökhelyettesnek állott a vezetése alatt. Székhelye Nagyenyed volt, hol lelkészképző intézetet is alapított.