BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Böhm (Bohemus) Kristóf (Radeberg, [Németország], 1626. szept. 24. – Lőcse, 1660. márc. 19.) ev. lelkész. A wittenbergi és jenai egyetemek látogatása után ez utóbbin 1650-ben magisteri címet szerzett. 1654 elején Magyarországra kerülvén pozsonyi →rektornak, már ez év végén lelkész lett ugyanott. Innen 1658 júniusában Lőcsére ment →elsőpapnak s ott is halt meg. Magyarországon írt műve: Beantwortung der unchristlichen… Frage, woher ich gewiss sei, dass heutige Bibel… von Gott? (Trencsén, 1655 és 1658 közt.) A temetésén →Zabler Jóbtól tartott beszéd megjelent, mégpedig a róla írt gyászversekkel egyidőben.

Irodalom: Weber Samu: Egy ág. hitv. lelkész beiktatása 1658-ban (P. E. I. L. 1888.).