BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Hevessi Sámuel (?. 1710. – ?, 1771.) ref. esperes. Tanult Debrecenben, hol 1725. máj. 9-én lépett a →togatusok sorába. Majd 1735-ben az utrechti egyetemen volt. Visszatérve hazájába, Győrött tanítóskodott, majd Takácsiban, 1747-től pedig Nagyigmándon töltött be lelkészi állást. A →tatai egyházmegye 1761-ben →esperesévé választotta. – Művei: Gyászbeszéd Kenessey István felett. (Pápa, 1750.) Ars beate moriendi, azaz: A boldogul meghalásnak mestersége. (Név és hely n.) (1752.) (Új kiad. Pozsony, 1786.).