BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Biccsei ev. egyházkerület, az 1610-i →zsolnai zsinaton Magyarország északnyugati részének szlovák evangélikusai számára szervezett három superintendentia egyike, melynek területét ekkor Árva, Liptó és Trencsén vármegyében szabták meg, tehát öt egyházmegye tartozott hozzá, úm. az árvai, a liptói, a felsőtrencséni, az alsótrencséni és a báni. A →gyásztizedtől fogva egész 1706-ig püspök nélkül volt a kerület, mellyel a következő évben tartott →rózsahegyi zsinat egyesítette a →bajmóci egyházkerület megmaradt egyházaiból a már anélkül is beléolvadt Nyitra és Pozsony vármegye területén, úgyszintén Esztergom és Komárom vármegyéből a Duna balpartján fekvő egyházakat, mégpedig ezúttal minden nyelvi megkülönböztetés nélkül. Az új berendezésű kerület tovább működő püspöke, →Krmann Dániel, 1729-ben elfogatván, helyét nem töltötte be a kerület, amely aztán a II. →Carolina Resolutio folytán csakhamar bekövetkezett új rendezkedéskor a →turóci egyházmegyének is idecsatolásával a →dunáninneni egyházkerületté alakult. Püspökei voltak: →Láni Illés biccsei l. 1610–1618, →Hodik János biccsei, trencséni l. 1619–1642, →Láni Zakariás báni l. 1642–1645, →Kalinka Joachim illavai l. 1646–1673, →Krmann Dániel zsolnai, miavai l. 1706–1729.

Irodalom: Krupecz István: Adatok az ev. superintendensek egyházlátogatásainak történetéhez… (1886.)