BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Biczó Pál (Nagykőrös, 1850. szept. 18. – Kosd, 1928. márc. 14.) ref. lelkész. Nagykőrösön 1869-ben végezte a gimnáziumot. A teológiát Pesten hallgatta 1874-ig. Azután több helyen →káplánkodott, míg 1880 tavaszán lelkész lett Pátkán, 1904 tavaszán Kosdon. – Művei: Ima és egyházi beszéd (Beköszöntő). (Székesfehérvár, 1880.) A →vértesaljai ref. egyházmegye története (Kéziratban maradt, csak részletek jelentek meg belőle, mégpedig a pátkai egyház története 1885-ben, az etyekié 1888-ban, a bicskeié, a csákvárié, a kajászószentpéterié, a lovasberényié, a válié, a zámolyié, a verebié, a felcsútié, a bodmérié, a tabajdié, a baracskaié, a gárdonyié, a velenceié, a mányié és a sárbogárdié 1896-ban.) A kosdi ref. egyház története (Molnár Lajossal). (Budapest, 1929.)