BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Heutsch Fülöp (Szepesváralja, 1629. szept. 10. – Kassa, 1686. eleje) ev. püspök. Szepesremetén, Szepesváralján, Rozsnyón. Iglón, Bártfán, Eperjesen, Modorban tanult, majd külföldre ment s 1651. máj. 24-én a wittenbergi egyetemre iratkozott be. Hazajőve, 1653 májusában →rektor lett Szepesolasziban, 1657 januárjában másodpap Dobsinán. 1661 decemberében lelkész Mateocon, 1670 januárjában Ménhárdon. →Alesperességet és 1667–1670-ben →esperességet is viselt a 24 kir. városi egyházmegyében. Miután a szepesváraljai rk. törvényszék ítélete folytán 1674-ben ki kellett vándorolnia, Boroszlóban nyert alkalmazást, ahonnan 1681 után tért vissza. Ettől fogva egy ideig még Ménhárdon, volt lelkész s mint már egy ideig helyettes püspök választatott meg 1683 júliusában a →szabad kir. városi egyházkerület püspökévé. 1684 nyarán Kassán lett lelkész s mint ilyen halt meg. – Műve: Corona margaritaria… (Német gyászbeszéd Klesch Kristófné Stephan Margit felett). (Lőcse, 1673.) Üdvözlő verset írt →Serpilius Jánoshoz és Neckel Dánielhez, mindkettőhöz lakodalmuk alkalmából (németül, 1652.).