BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Hevesi Mihály (Heves, ? – ?, valószínűleg 1591–92 telén) ref. esperes. A wittenbergi egyetemre 1556. febr. 16-án iratkozott be. Hazatérte utáni működési helyeiről egy ideig nem szólnak kétségtelen adatok. Állítólag udvari papja volt Balassa Menyhértnek, azután pedig Szatmáron lelkészkedett. Annyi bizonyos, hogy 1665 táján Miskolcon lett lelkész. Itt már 1668 tavaszán viselte a →borsodi egyházmegye →esperesi tisztét, de ezúttal nem sokáig, mivel valószínűleg más →egyházmegyébe távozott lelkésznek. Ám azután megint visszakerülvén Miskolcra, 1579 végére ismét ő volt az esperes, 1588 körül pedig Szikszóra ment papnak. – Régebben, de még újabban is helytelenül tartották tiszántúli püspöknek.

Irodalom: Zoványi Jenő: H. M. (Prot. Szle., 1935.)