BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Sárospataki Füzetek, 1857-ben indult meg az általában évenként tíz füzetben megjelenő folyóirat, mely a humán tudományokat, elsősorban a teológiát igyekezett ápolni tizenhárom évfolyamában. Két évfolyamát →Erdélyi János, a következő kettőt Antalfi János egyedül, az ezutáni kettőt újból Erdélyi János, az utolsóelőtti hármat →Heiszler József, az utolsót Bihari Imre szerkesztette. 1869 közepére szűnt meg a sok becses értekezést közzétevő folyóirat, melynek egyháztörténelmi kútfőközleményei elévülhetetlen értéket kölcsönöztek. – Ugyanilyen cím alatt indított 1904-ben →Horváth Cyrill egy hasonló célú és tartalmú folyóiratot többek társaságában, de ez csak két évig élt.