BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Sárospataki hitviták a jezsuitáknak →Báthory Zsófia által Sárospatakon 1663-ban való megtelepítése után évről évre több alkalommal történtek. A fő szereplő egyik felől →Sámbár Mátyás, másik felől →Pósaházi János volt. Mikor aztán 1667-ben vagy 1668-ban áthelyezték az előbbit Kassára, Sárospatakon nem is tartottak többé élőszóval effélét.

Irodalom: Zoványi Jenő: Szóbeli hitviták Sárospatakon és Kassán (Theol. Szle, 1934.).