BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Hunyadi Pál (?, 1642. v. 1643. – Vízakna, 1685.) ref. lelkész. Tanult 1660-ig Nagyváradon, azután valószínűleg Kolozsvárt, 1662-tő1 Nagyenyeden, ahonnan 1665 áprilisában Marosvásárhelyre ment →rektornak. Két év múlva külföldre indult s 1667. júl. 23-án Groningenben, 1668. ápr. 14-én Leidenben iratkozott be az egyetemre. Ez utóbbiról 1671-ben tért vissza s rövid időn belül második lelkész lett Nagyenyeden. A coccejanus elveik miatt Dézsi Márton és társai ellen indított perben ő is vádlottként szerepelt egy prédikációja folytán, s vissza kellett vonnia abban tett nyilatkozatait. Nemsokára Vízaknára választották lelkésznek. – Teol. művei: De ministris ecclesiae eorumque functionibus. (Leiden, 1669.) De pacto Dei Patris et Filii ejus aeterni (4 r.). (Uo. 1671.) Respondeált a „De natura et partitione theologiae” (1665.) Nagyenyeden tartott vitán.

Irodalom: Zoványi Jenő: A coccejanismus története (1890.), Koncz József: A marosvásárhelyi ev. ref. kollegium története (1896.).