BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Generalis notarius vagy scriba, a mai egyházkerületi főjegyzői hivatalnak eredetét tevő tisztség, mely már a 17. században életbe lépett némely magyar ref. kerületben, úgyszintén az unitáriusoknál is. Hatásköre azonban csak később alakult pontosan. Mindig csak egy éspedig lelkészi jellegű egyénnel volt betöltve, aki a püspöknek bárminemű akadályoztatása esetén helyetteseként szerepelt. Az evangélikusoknál is megvolt, csakhogy ott nem szerepelt ezen a néven s a hatásköre is kisebb volt.