BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Bethlen-kollégium, Erdély leghíresebb tanintézete, mely egy időben a legkiemelkedőbb helyet foglalta el az összes magyar ref. iskolák között. Alapítójáról, →Bethlen Gábor fejedelemről kapta nevét, ki országos határozat következtében fejlesztette ki a már meglevő iskolát felsőbbrendűvé, nem – mint eredetileg tervezve volt – Kolozsvárt, hanem Gyulafehérvárt, s gazdag alapítványokkal biztosította fennmaradását. Még mielőtt elérhette volna a fejedelemtől célul kitűzött akadémiai, azaz egyetemi színvonalat, a halál megfosztotta legfőbb pártfogójától az ekként kiépítetlenül maradt intézetet. Miután pedig 1658-ban a tatárok feldúlták s a tanulók szétoszlottak, I. →Apafi Mihály fejedelem háromévi kolozsvári működés után 1662-ben Nagyenyedre tette át a helyét, ahol aztán állandó tanyára lelt, bár itt is meg-megzavarva nyugalmában.