BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Bethlendy Endre (Bürgezd, 1850. jún. 17. – Bp. 1888. febr. 15.) ref. tanár. A gimnáziumot 1870-ben Zilahon, a teológiát 1874-ben Debrecenben végezte, hol ekkor →köztanító, a következő tanévben →senior lett. 1876-ban külföldre menvén, ettől fogva Edinburghban, 1878. ápr. 26-tól Baselben, az 1879–80. tanévben Genevában gyarapította ismereteit. Hazatérvén, 1880 őszén segéd-, 1884-ben rendes tanára lett a debreceni teol. akadémián az ószövetségi tudományoknak és a vallásbölcsészetnek. – Nagyobb dolgozatai: Haladás a theologiában (Db. Prot. Lap, 1883.). A csoda jelentősége a kijelentésben (Uo. 1883.). A prófécia jelentősége a kijelentésben (Uo. 1884.). A kijelentés módszere (Uo. 1884.). Isten és Izrael (Debreceni akadémia évkönyve, 1885.).