BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Bethlen Péter (Iktári) gr. (?, 1609. első fele – Bán, 1646. aug. 3.), István öccse. Itthon gondos taníttatása után kísérettel külföldre küldte nagy-bátyja, hol 1625 nyári szemeszterében Oderafrankfurtban, 1626. júl. 25-én Leidenben iratkozott be az egyetemre. 1628-ban hazatérve, főispánja lett Hunyad és Máramaros vármegyéknek s 1632-ben feleségül vette Illyésházy Katát. – Műve egy latin gyászbeszéd Bethlen Gáborné Károlyi Zsuzsánna felett (Az „Exequiarum Cae-remonialium… libelli duo” c. gyűjteményben). (Gyulafehérvár, 1624.) A felette tartott gyászbeszédek is ki vannak nyomtatva. Külföldi útját leírta Kecskeméti K. Gergely (1626.).

Irodalom: Lukinich Imre: A B.-fiúk külföldi iskolázása 1619–1628. (1926.)