BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Bodola János (Zágoni) (Feldoboly, 1754. febr. 24. – Nagyenyed, 1836. jan. 6.) ref. püspök. Miután Kézdivásárhelyen öt, Nagyenyeden tizennégy évig tanult, külföldre ment s 1781. szept. 17-én a leideni egyetem hallgatói közé lépett. Három év múlva visszatérve hazájába, 1784 végén lelkész, 1787-ben →teol. tanár lett Nagyenyeden. 1799-ben kiutazott Angliába, ismét rendbehozni az angol pénz többször összezilált ügyét. 1806-ban →generális natariusa, 1815-ben püspöke lett az →erdélyi egyházkerületnek. Művei: Halotti prédikáció →Kovács József nagyenyedi professzor felett 1795. (Kolozsvár, 1797.) Szent tanítás a Szentlélek élő templomának tiszta fejérségéről (Az oroszfáji templom felszentelésén. 1808.). (Uo. 1809.) Halotti prédikáció… br. Radák Ádám… utolsó földi alkalmatosságára… 1803. (Uo. 1810.)

Irodalom: B. J. életrajza (Erdélyi Prédikátori Tár, I.).