BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Sebők József (?, 1739. – Bőcs, 1806. jan. 27.) ref. lelkész. Hazai tanulmányai befejeztével külföldre ment s 1773 nyarától 1775 nyaráig a berni egyetem hallgatója volt. Hazajővén, mindjárt 1775 augusztusában lelkésszé választatott Perőcsénybe s mint ilyen, 1778-tól Alsószuhán, 1787-től Bőcsön működött. – Művei: Rövid summája a ker. vallás igazságainak és kötelességeinek (Superville után franciából). (Kassa, 1790.) (Új kiad. uo. 1803.) (szlovák fordításban Sárospatak, 1813.) Huszonegy erkölcsi prédikációk (Francia és német kútfők után). (Kassa, 1792.) Bölcs Salamonnak utolsó szavai (Jablonsky D. E. prédikációi németből). (Uo. 1792.) Kilenc prédikációk. (Uo. 1799.)