BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szegedi Lőrinc (Szeged, ? – Abaújszántó, ?) ref. lelkész. 1562. júl. 8-án lépett a wittenbergi egyetem hallgatói közé. Visszajővén hazájába, 1567-ben Békésen lett pap s itt →esperesi hivatalt is viselt. Az antitrinitarius hódítást erőszakkal iparkodott elfojtani. 1575 júliusa után Szatmárra ment lelkésznek, s 1588-ban itt is esperes volt. 1592-ben még Szatmáron működött, de már nem mint esperes. 1594 őszén Abaújszántón lelkészkedett. – Művei: Psalmi LI. et CXXVII. redditi elegiaco carmine. (Wittenberg, 1564.) Theophania, azaz Isteni megjelenés (Selnecker művéből átdolgozva). (Debrecen, 1575.) (Újra kiadva a „Szeged a régi magyar irodalomban” c. füzetben, 1935.)

Irodalom: Heinrich Gusztáv: Sz. Theophaniája (Egyetemes Philol. Közlöny, 1887.).