BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Gondnok, a magyar ref. →egyházmegyék ügyeinek világi részről való vezetője s így az →esperes elnöktársa (egyházmegyei gondnok); úgyszintén az egyes egyházközségek gazdasági ügyeinek kezelője (egyházi gondnok, algondnok, kurátor), nemkülönben azok voltak egyes tanintézetek elöljáróságának az elnökei is, mégpedig ezeknél mind a világi, mind a lelkészi (kollégiumi gondnok).