BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Gonda László (Olaszliszka, 1831. jan. 17. – Pest, 1872. márc. 5.) ref. tanár. A gimnáziumot Sárospatakon és Miskolcon végezte, a szabadságharc idején nevelősködött s utána Debrecenben végzett jogot és teológiát. Itt →köztanító, majd →káplán volt, míg 1855-ben Máramarosszigetre választották gimn. vallástanárnak s egyszersmind káplánnak. Pár év múlva lelkésznek ment Tiszakeresztúrra, 1861-ben pedig Békésen lett gimn. igazgató. 1869-től országgyűlési képviselőséget viselt. – Egyházi művei: Egyházi beszéd Máramarossziget reformálásának háromszázéves ünnepén, 1856. (Máramarossziget, 1858.) Zsoltárok és énekügy (Sp. Füz. 1860.). Kalászok az ószöv. szent költészet mezőin (Herder után). (Pest, 1861.) Kéretlen szavazat a békési papválasztáshoz. (Gyula, 1866.) Egy baj a sok közül. (Uo. 1866.) Iskola és egyház (I. f.). (Békés, 1868.) – Nagyapja →Pap Lászlónak.