BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Gombási István (Marosvásárhelyi) (Marosvásárhely, ? – ?, ?) ref. lelkész. Tanult Marosvásárhelyen, azután 1766-ban berekeresztúri lelkésszé választatott. Innen még abban az évben külföldre ment s 1767. jan. 10-én a marburgi, ez évi máj. 14-én a franekeri egyetemre iratkozott be. Visszatérvén hazájába, 1769-től székelykeresztúri, 1773-tól haranglábi, 1774-től ótordai, már 1775-ben nagysajói, később megint ótordai, 1777-től borosbenedeki, 1778-tól (1780) harasztkereki, 1782-től (1785) mezőmadarasi, 1795-től márkoci, 1808-tól 1814-ig nyárádkarácsonfalvi lelkész volt. Ezután nyoma vész. – Művei: Mind a jókat, mind a gonoszokat… (Gyászbeszéd br. Kemény Miklós felett, 1775.). (Kolozsvár, 1778.) Egynéhány válogatott és szükségesebb matériákra való prédikációk (Franciából és németből ford.). (Uo. 1779.) Harmincnégy prédikációk (Részint eredetiek, részint fordítottak, 2 k.). (Uo. 1784.) A papi szent hivatal gyakorlásáról való trakta (Osterwald után ford. 2 k.). (Uo. 1784.) – Gyászverset írt a →Fogarasi Pap József halálára (1785.); kinek sógora, id. →Abacs Jánosnak pedig veje volt.

Irodalom: Szentkúthy Károly: G. I. (P. E. I. L., 1887.).