BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Gogreff Mento (Lupfurt, [Németo.] ? – ?, ?) ev. lelkész. Tanult Jenában, hol magisteri címet szerzett. 1577 őszén került Magyarországra kassai plébánosnak. 1579 tavaszán pedig udvari papja lett Rueber János felsőmagyarországi főkapitánynak. Ez állásaiban mint a merev lutherizmus vakbuzgó híve tette magát ismertté. 1583 táján visszatért Németországba, hol 1586-tól esperesi hivatalt viselt Torgauban. – Művei: Bekenntniss und Lehre von wahrer wesentlicher Gegenwärtigkeit, Exhibition und Empfahung des Leibs und Bluts Christi im Abendmahl. (Heinrichstadt, 1571. III. kiad. Bártfa, 1579.) Simplex, pia, brevis et nuda explicatio… disceptationis Flacianae de peccato originis… (Bártfa, 1580.)

Irodalom: Ráth György: Két kassai plébános a 16. században (1895.), Payr Sándor: Flacianus lelkészek Magyarországban (1916.).