BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Gotthard Mihály (Dobsina, 1756. okt. – ?, 1836.) ev. esperes. Dobsinán tanult 1770-ig, midőn Lőcsére, majd Miskolcra, 1774-ben Pozsonyba ment iskoláit végezni. 1778–80-ban világi pályán működött, de ekkor külföldre ment s 1780. ápr. 21-én a wittenbergi egyetemre iratkozott be, melyen 1782. okt. 17-én magisterré avattatott. Ekkor visszatért hazájába, s 1783 őszén merényi, 1787-ben iglói lelkész lett. Később a →szepesi 13 városi egyházmegye →esperesnek választotta. 1834-ben nyugalomba vonult. – Jobbára egyházi téren fejtett ki irodalmi munkásságot, melynek termékei: Leichenrede… bei der feierlichen Beerdigung des Andreas Jonas Czirbesz… (Kassa, 1813.) Leichenrede bei der Beerdigung des… Samuel Toperczer… nebst einer kurzen Lebensbeschreibung… (Lőcse, 1815.) Rede bei der Einführung des… Anton Ludwig Munyay… zu Wallendorf… (Uo. 1815.) Gesänge bei der Todtenfeier des wail. Gregor von Berzeviczy… (Uo. 1822.) Latinból németre fordítva kiadta →Pilcius Gáspárnak Dobsina 1584-iki pusztulásáról írt művét (1795.).