BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Márkosfalvi Deák Péter (Kézdimárkosfalva, 1709. – Sepsiszentgyörgy, 1758. k.) ref. esperes. Nagyenyedi tanulása bevégeztével külföldre menvén, 1734. okt. 23-án a leideni egyetemre iratkozott be. 1737 nyarán hazajőve, ez év végén Nagyenyeden foglalkozott valamivel, majd miután 1740-től 1745-ig Mezőbándon lelkészkedett, Sepsiszentgyörgyön lett lelkész, s 1750 után →esperessé választotta a →sepsi egyházmegye. Műve: De augustissimo mediatoris regno (VIII. zs.). (Leiden, 1737.) Üdvözlő verset írt →Fájl Józsefhez (1737.). – Sógora volt →Csernátoni Vajda Péternek.