BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Tóth Ferenc (Vörösberény, 1768. nov. 19. – Pápa, 1844. szept. 2.) ref. püspök. Debrecenben tanult, hol 1788 tavaszán lett →togatus, s 1796-tól →köztanítóságot, 1798-tól pedig →seniorságot viselt. Miután 1799 tavaszától Bécsben nevelősködött a gr. Teleki Sámuel házánál. 1800 áprilisától Göttingenben gyarapította ismereteit. Hazatérve, 1801 júniusában →teol. tanári állást foglalt el Pápán. A →dunántúli egyházkerület 1816-ban főjegyzőjévé választotta, 1817 tavaszától pedig lelkész volt Pápán. Az 1821–22. évi →generalis konventen ő vitte a jegyzői tisztet. A →pápai egyházmegye 1823 februárjában →esperessé, →egyházkerülete 1827 nyarán püspökké tette. – Különösen jeles és sokoldalú irodalmi működéséről nevezetes, melyért 1830-ban teol. díszdoktorságot kapott a göttingeni egyetemtől. – Művei: Homiletika. (Komárom, 1802.) (II. bőv. kiad. Győr, 1814.). Ker. hittudomány, avagy: dogmatika theologia. (Győr, 1804.) Az úri szent vacsorához készítő katechismus. (Uo. 1805.) (Húsznál több kiadást ért.) Lelkipásztori gondviselés. (Uo. 1806.) A helvetiai vallástételt tartó túl a dunai… püspökök élete… (Uo. 1808.) A pápai ref. szent eklézsiának rövid históriája. (Komárom, 1808.) A magyar- és erdélyországi prot. eklézsiák históriája (I. k.). (Uo. 1808.) Liturgika. (Győr, 1810.) A helvetiai vallástételt követő túl a tiszai… püspökök élete… (Uo. 1812.) Örömünnep… a pápai eklézsia prédikátorságába… beiktatása alkalmával. (Uo. 1817.) Ker. erkölcstudomány. (Pest, 1817.) Keresztyéni vigasztalások… (Gyászbeszéd Pálfy László felett). (Győr, 1819.) Ker. kis katechismus. (Uo. 1819.) (Mintegy 30 kiadása van.) Győzedelmi ünnep (Prédikáció I. Ferenc olaszországi győzelmei alkalmával). (Uo. 1821.) Ker. vallási oktatás, mellyel a mentő himlőnek… beoltatását ajánlotta… prédikációjában. (Pest, 1823.) (Közölve a →Fördős-féle Papi Dolgozatok X. füzetében is.) Éneklő-kar… (Uo. 1823.) A mentő himlőnek beoltását… illető… instructiója a túl a dunai superintendentiának. (Uo. 1823.) Útmutatás a helv. hitv. dunántúli superintendentiában levő lelkitanítóknak tanulásbeli foglalkoztatására. (Komárom, 1824.) Halotti beszéd Pázmándy János felett. (Buda, 1825.) Az édesatyai könnyhullatások… (Gyászbeszéd Chernel Albert felett). (Sopron, 1825.) A vallást tiszteletben tartó hadi ember (Gyászbeszéd Bátvai Sülye Komáromi Pál felett). (Veszprém, 1826.) A Jézus nevéért munkálkodó egyházi főigazgató (Gyászbeszéd Tóthpápai József felett). (Győr, 1827.) Templomszentelési prédikáció Balatonfüreden. (Pest, 1830.). Nemzeti örömünnep (Prédikáció V. Ferdinánd koronázásakor). (Veszprém, 1830.) Halotti beszéd Eőry Szabó Károly felett. (Uo. 1831.) A közönséges iskolák a legjóltevőbb intézetek (Gyászbeszéd Márton István felett). (Uo. 1832.) A sírontúli élet (Gyászbeszéd Chernel György felett). (Sopron, 1833.) A haldokló édesatya utolsó szavai (Gyászbeszéd Nagy Szabó István felett). (Veszprém, 1834.) Beszédek Pázmándy Dénes egyházkerületi főgondnokká beiktatása ünnepén. (Pápa, 1838.) Egyházi beszéd →Báthory Gábor… félszázados örömünnepén. (Pest, 1839.) Halotti beszéd Sebestyén István felett. (Pápa, 1841.) Halotti elmélkedés özv. Kolmár Jánosné Takó Eszter felett. (Pápa, 1844.) Javított és bővített kiadásban bocsátotta közre a „Szent históriának rövid summáját” (1838-ban és azóta sokszor), s készített egy ábécét is. Kéziratait jelenleg a Nemzeti Múzeum, könyvtárát a pápai kollégium bírja. A temetésén Nagy Mihálytól és →Széki Bélától tartott beszédek megjelentek. – Apósa volt →Liszkay Józsefnek.

Irodalom: Sz. Kiss Károly: T. F. (P. E. I. L., 1876.), Liszkay József: T. F. dunántúli superintendens (A „Nagy papok életrajza” közt, 1877.), Benedek Sándor: T. F. gyakorlati theologiája (1933.).