BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Tóth György (Bölön, 1871. máj. 20. – Bp. 1942. febr. 19.) unit. vallású bíró. Bölönben járt az elemi iskolába. A gimnáziumot Kolozsvárt elvégezvén, egy évig teológiát hallgatott, 1893-tól pedig ugyanott jogot, amelyből 1898-ban doktorságot szerzett. Bírói pályára lépett s 1925 óta kúriai bíró volt 1941-ben történt nyugalomba léptéig. – Egyházi vonatkozású dolgozatai: Az unit. egyházjog alaptörvényei (Ker. Magvető, 1906.). A görög keleti magyarok. (Uo. 1907.). Vallás, erkölcs és jog (Uo. 1908.). Unit. egyházi törvények a papválasztásról. (Kolozsvár. 1910.) Íratlan és írott törvények (Ker. Magvető, 1916.). A fegyelmi törvények vagyoni felelősségi rendszeréről (Uo. 1916.). Egyházi törvények és rendszabályok (Uo. 1921.). Az unit. egyház törvényeinek gyűjteménye (3 k.). (Kolozsvár, 1921–23.) Az egyházalkotmányok osztályozása (Ker. Magvető, 1922.). →Dávid Ferenc, az unit. vallás megalapítójának emlékezete. (Kolozsvár, 1930.) Az unit. egyház alkotmányának vázlatos jogtörténeti kifejlődése. (Uo. 1932.) Új világ küszöbén. (Uo. 1934.) A prot. zsinattartás szabadsága Magyarországon. (Uo. 1936.) Az unit. egyház zsinattartási joga. (Budapest, 1941.)