BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Schullet János Károly (Nagyszeben, 1794. márc. 16. – Nagyszeben, 1856. máj. 10.) ev. vallású iskolatanácsos. Nagyszebenben végezte iskoláit, míg 1813-ban a külföldet is fölkereste s ez évi máj 20-tól a lipcsei egyetemen folytatta tanulmányait. Miután a bécsi egyetemet is látogatta, 1814 szeptemberében tanár, majd →conrector, végül →rektor lett Nagyszebenben. 1849-ben az osztrák kormány szolgálatába lépvén, 1854-ben iskolatanácsossá neveztetett ki. 1859-ben nyugalomba lépett. – Művei közül egyházi vonatkozásúak: Historia critica reforma ionis ecclesiarum capituli Cibiniensis. (Nagyszeben, 1818.) Das Lied Pfarrer (Schiller „Lied von der Glocke”-jának paródiája). (Uo. 1841.) Beleuchtung de, Klagschrift der beiden walachischen Bischöfe gegen die sächsische Nation. (Uo. 1843.) Schulrede. (Uo. 1854.) Herodes (Karácsonyi játék). (Uo. 1859.) Maria Theresia und Freiherr Samuel von Brukenthal. (Uo. 1863.) Zur Geschichte der Familie Zabanius Sachs von Harteneck. (Uo. 1865.)

Irodalom: Teutsch Gy. D.: Johann Karl Sch. (Archiv des Vereines… N. F. IX. k.).