BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Schuller Mihály (Szászorbó, 1862. júl. 25. – ?, ?) ev. lelkész. A gimnáziumot Medgyesen és Nagyszebenben végezte. Azután 1882-től teológiai és nyelvészeti tudományokat hallgatott Zürichben, Lipcsében, Kolozsvárt és Kielben. 1887-től nevelősködött, míg 1890-től tanító volt a nagysinki, 1893-tól igazgató a szentágotai felsőbb népiskolában. 1896 májusában lelkész lett Segesden. – Művei: Stefan Ludwig →Roth. (Brassó, 1896.) Über das Wesen der Religion. (Nagyszeben, 1898.) Treue im Beruf. (Uo. 1904.) Kirche und Pfarramt in unsern ev. sachs. Landgemeinden unter dem Gesichtspunkt der Wohlfahrtspflege betrachtet (2 r.). (Uo. 1904–5.) Über Stellung und Aufgabe unsrer Predigt in der modernen Zeit. (Uo. 1906.) Christentum als Lebenskraft. (Uo. 1912.)