BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Schuller Adolf György (Segesvár, 1862. dec. 25. – ?, ?) ev. lelkész. Segesvárt 1880-ban végezte a gimnáziumot. Ekkor külföldre ment és a berni, müncheni, berlini meg tübingeni egyetemeken hallgatott teológiai és történelmi tudományokat. Miután a legutóbbi egyetemen 1884-ben bölcsészetdoktorságot szerzett, visszajött hazájába, hol 1887-ben a szentágotai elemi iskolában tanító, két év múltán igazgató lett. 1893-tól Szászszentlászlón, 1898-tól Keménynagyszőlősön lelkészkedett. – Egyházi érdekű művei: Gross-Lasslen in Vergangenheit und Gegenwart. (Nagyszeben, 1896.) Aus dem Leben der Gemeinde Gross-Alisch. (Uo. 1903.) Joannes Höcksmann. (Uo. 1905.) Das Lassler Kapitel (Archiv des Vereines… XXX. k.). Johann →Filtsch. (Nagyszeben, 1912.) Unser Bischof D. Georg Daniel →Teutsch. (Uo. 1918.)